OBJECTIUS

 
 
QUI SOM
OBJECTIUS
DOMICILI
ENTITATS
JUNTA DIRECTIVA
VISIÓ
VALORS
XIFRES
SERVEIS
PROJECTES

- Promocionar la inserció i millora continuada de les condicions socio-laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual a partir de l’activitat laboral.


- Cooperar entre els seus socis per plantejar estratègies conjuntes que reverteixin en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.


- La progressiva adopció i aplicació per part de les administracions públiques, agents socials i entitats privades de clàusules socials i criteris de discriminació positiva que afavoreixi l’ocupació estable i de qualitat, en general, de les persones amb discapacitat i, en particular, de les persones amb discapacitat intel·lectual i altres amb especial risc d’exclusió, tant en el mercat ordinari i la contractació directa de treballadors amb aquestes discapacitats, com per l’adjudicació i volum de compres,en productes i serveis, a Centres Especials de Treball acreditats i sense afany de lucre, de Barcelona.


- Sensibilitzar la ciutadania i l’opinió pública en general del valor afegit que representa la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat i el treball conjunt amb entitats d’economia social.


- Personar-se i actuar en tots aquells processos de negociació col·lectiva, que puguin influir a afavorir els objectius de l’Associació  d’aconseguir les condicions econòmiques i laborals més optimes pels treballadors amb discapacitat intel·lectual. 

 
 
www.adintre.org